Voorbeeld trouwboek 1

De afbeeldingen zijn elk  2 bladzijden uit een trouwboek. Afmetingen zijn 40 x 80 cm. Het boek zelf is dus 40 x 40 cm.